Vår förskola

Vår förskola

Lindarängens Waldorflekskola är en ideell ekonomisk förening, vars ändamål är att bedriva förskoleverksamhet enligt den av Rudolf Steiner initierade waldorfpedagogiken. Förskolan bedrivs dels enligt Läroplan för förskolan

(Lpfö 18/-10) och dels enligt waldorfpedagogikens läroplan ”En väg till frihet”.        

Förskolan grundades 1984, då under namnet Galärparkens Waldorfförskola. Sedan hösten 2011 ligger förskolan vackert belägen nedanför ”Borgen” på Gärdet, där vi hyr ett fristående hus av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Här har vi en egen trädgård, där vi kan plantera och odla i liten skala. I omgivningarna finns stall, hagar och skog som vi med lätthet kan promenera till. Endast mycket lite trafik passerar nära förskolan, som vi brukar beskriva som en liten oas nära storstan.

 

Lindarängens Waldorflekskola består av två småbarnsgrupper  (1 - 3 år) med 5 barn i varje grupp, samt en storbarnsgrupp (3- 7 år) med 12 barn. Varje grupp leds av en pedagog.

Medarbetare:

Rocio Anturi - rektor

Maria Ekwall - pedagog

Maria Bergh - pedagog

Susanne Sharifi - pedagog

Salma el Sayed - näringspedagog

AnnaLena Gogolos utomstående ledamot