Förälder på förskolan

Genom föräldrarnas delaktighet stärks banden mellan förskolan och föräldrahemmet. För barnen betyder det mycket att få uppleva och se ett engagemang från föräldrarna. Detta kan ske på många olika sätt; genom att ingå i en arbetsgrupp och hjälpa till med tex trädgårdsarbete, utföra enklare reparationer, sy och laga leksaker, hjälpa till med hemsidan, sköta beställningar av biodynamiska produkter, ta initiativ till föreläsningar och diskussionsämnen, vara med i styrelsen och delta på föräldramöten och årstidsfester.

Vi har även 2-3 föräldramöten per termin och föräldrasamtal 1-2 ggr per år. Vår målsättning är att låta föräldrarna vara delaktiga så mycket de själva önskar.

Föräldraföreningen Lindarängens Waldorflekskola (FLW)

Föräldrar på lekskolan kan också engagera sig i föräldraföreningen. Medlemskap i föräldraföreningen är frivilligt liksom samtliga aktiviteter och möten. Man behöver inte heller vara medlem i föräldraföreningen för att kunna delta i eller initiera aktiviteter.

Föreningens syfte är 

  • att främja Waldorfpedagogiken
  • att verka för skapande av traditioner i Waldorfanda
  • att vara ett komplement och ett stöd till lekskolan genom att verka som en länk mellan lekskolan och vårdnadshavare
  • att skapa och samordna aktiviteter som stärker vi-känslan på lekskolan
  • att förgylla barnens tid på lekskolan genom olika aktiviteter och samarbeten där barn och föräldrar lär känna varandra och där föräldrarna genom föreningen ges möjlighet till engagemang
  • att verka för ett öppet samtalsklimat på lekskolan

Föräldraföreningen är och blir vad föräldrarna gör den till tillsammans. Aktiviteter kan skifta i omfång och frekvens och på initiativ av alla föräldrar på lekskolan, utifrån vad var och en kan, vill och har möjlighet till. Föreningen är dels ett sätt att kanalisera föräldraengagemanget men också ett sätt att lära känna varandra och dela gemensamma tankar, erfarenheter och frågor kopplat till barnens utveckling. 


Styrelsen kallar till föreningsmöten minst 1 gånger per termin och till föreningsmötena är alla medlemmar välkomna. Årsmöte hålls under september månad.  


Kostnaden för medlemskap är 50 kronor per verksamhetsår och barn i lekskolan. Anmälan görs via bankgiro är 5060-3182 (SEB). Skriv gärna MA och ditt barns namn. Skicka också gärna ett mail till josefin@uhnbom.com. 


Vid frågor eller funderingar om föreningen och hur det är att vara förälder på Lindarängen, kontakta gärna någon av oss i styrelsen! 


Victoria Blennborn, styrelseledamot (victoria.blennborn@tigerofsweden.com)