Verksamhetsplan
Ladda ner verksamhetsplan

Likabehandlingsplan

Ladda ner likabehandlingsplan

Rutiner för klagomål

Vi på Lindarängens Waldorflekskola önskar en öppen dialog i arbetet med föräldrar och informerar därför om detta när nya familjer börjar. Mottagande och utredning av klagomål/avvikelser hanteras på två nivåer. 

Hantering på förskolenivå: 

  • I första hand skall synpunkt eller klagomål ges till ansvarig pedagog/medarbetare
  • I andra hand skall synpunkt eller klagomålet (avvikelsen) lämnas till rektor och vara skriftlig.
Hantering på huvudmannanivå: 
  • Om klagomålet avser ledning eller medarbetare i verksamheten kan anmälan inlämnas direkt till huvudmannen och då är första kontaktväg till ordföranden i styrelsen.  

Anonyma Klagomål 

Vårdnadshavare kan vid behov anmäla klagomål anonymt. För att garantera anonymitet skall klagomålet lämnas skriftligt till Huvudmannens postadress adresserat till Styrelsen för Huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för dokumentering, utredning och åtgärder. Observera att återkoppling inte kan ske direkt till anmälaren då klagomålet är ingett anonymt. Återkoppling sker då istället övergripande i information terminsvis till vårdnadshavare; att klagomål inkommit och hur detta utretts och vilka åtgärderna varit. 

Styrelseledamöter 2021-2022:

  • Per Sundin - Ordförande och föräldrarepresentant
  • AnnaLena Gogolos - Rektor
  • Anna Björklund - Föräldrarepresentant
  • Per Järvenäs - Kassör
  • Märta von Essen - Utomstående representant
  • Susanne Sharifi - Pedagog
  • Emelie Bonnier - Skolchef