Verksamhetsplan
Ladda ner verksamhetsplan för 2016-2017

Likabehandlingsplan

Ladda ner likabehandlingsplan

Rutiner för klagomål

Vi på Lindarängens Waldorflekskola önskar en öppen dialog i arbetet med föräldrar och informerar därför om detta när nya familjer börjar. Vi ser gärna att det går till på följande sätt: 

Om du som förälder har klagomål eller vill framföra brister så är du välkommen att framför detta till respektive pedagog eller förskolechefen. Det kan ske muntligt eller skriftligt. Därefter kallar vi till samtal som vi önskar skall leda till en lösning och förbättring. Det yttersta ansvaret har styrelsen som förskolans huvudman. 

Styrelseledamöter 2017-2018:

  • Josefin Uhnbom - Ordförande
  • AnnaLena Gogolos - Pedagog    
  • Sara Ljungqvist - Pedagog
  • Emelie Bonnier - Föräldrarepresentant
  • Per Järvenäs - Kassör