Verksamhetsplan
Ladda ner verksamhetsplan

Likabehandlingsplan

Ladda ner likabehandlingsplan

Rutiner för klagomål

Vi på Lindarängens Waldorflekskola önskar en öppen dialog i arbetet med föräldrar och informerar därför om detta när nya familjer börjar. Vi ser gärna att det går till på följande sätt: 

Om du som förälder har klagomål eller vill framföra brister så är du välkommen att framför detta till respektive pedagog eller förskolechefen. Det kan ske muntligt eller skriftligt. Därefter kallar vi till samtal som vi önskar skall leda till en lösning och förbättring. Det yttersta ansvaret har styrelsen som förskolans huvudman. 

Styrelseledamöter 2019-2020:

  • Josefin Uhnbom - Ordförande och föräldrarepresentant
  • AnnaLena Gogolos - Pedagog   
  • Per Sundin - Föräldrarepresentant
  • Per Järvenäs - Kassör
  • Märta von Essen - Utomstående ledamot
  • Susanne Sharifi - Pedagog
  • Emelie Bonnier - Skolchef