Livet på förskolan

Småbarnsgruppen, 1 - 3 år
Det lilla barnet är ännu inte något gruppbarn. Tillsammans med några få andra barn, har barnet möjlighet att sakta få växa in i förskolelivet. Pedagogen bygger upp tilliten med varsam omsorg och är lyhörd och uppmärksam på de olika utvecklingssteg som barnet tar. En glad och varm atmosfär skapas kring barnet i lek, små korta sångsamlingar, utelek och vila.

Storbarnsgruppen
Storbarnsgruppen lever med en tydligare veckorytm där var dag har sin särskilda aktivitet förutom den fria leken; målning, eurytmi, handarbete, modellering med bivax, bakning och skapande i ull.
Under året firas en rad olika årstidsfester som tar sin utgångspunkt i gamla traditioner och naturens egen rytm:

september: Skördefest och Mikaelifirande
november: Lyktvandring
december: Adventsspiral som julavslutning
januari: Vi dansar julen ut
februari: Fastlagsfest 
mars/april: Påskfest
maj: Blomsterfest med eurytmisten
juni: Sommaravslutning

Samlingen med danslekar, sånger och ramsor följer årstidsloppet och ser likadan ut under en hel vecka. Pedagogen berättar också en och samma saga under en hel vecka. Genom upprepandet får barnet tid att förbinda sig med innehållet, och med dockspel kan sagorna gestaltas ytterligare.

På fredagar gör barnen en heldagsutflykt i närliggande skog mellan
9.00 -14.00. När vi kommer tillbaka till förskolan kan vi under den kalla årstiden tända en brasa att samlas kring. Under utflyktsdagen får barnen, liksom under övriga utestunder, rika möjligheter till att utforska naturen, leva med i årstidsskiftningar och med sin kropp öva och få utmaningar som utvecklar dem och ger säkerhet.

Maten
Vi serverar enbart vegetarisk kost och maten lagas från grunden av råvaror i vårt kök. Vi använder bara ekologiska och biodynamiska råvaror och naturligtvis inga halvfabrikat. Matsedeln byggs kring sädesslagen, säsongens grönsaker, mjölkprodukter, Järnaost, ekologiska ägg, mjölksyrade grönsaker och hembakat bröd. Maten lagas enligt en matsedel som följer årstidens utbud av grönsaker. Då mat är en mycket viktig sinnesupplevelse för både barn och vuxna ges varje dag rika möjligheter till att få uppleva dofter och smaker som stimulerar aptit och främjar en god matupplevelse.

Öppettider
Den allmänna ramtiden för förskoleverksamheten är 06.30 -18.30. Föräldrar har rätt till barnomsorg inom denna tid om behov finns. Vår intention är att en och samma pedagog tar emot barnet och lämnar över det till föräldrarna, så att pedagogen och barnet ska få möjlighet att utveckla en nära relation och barnet kan känna sig helt tryggt och uppleva att det blir sett.

Förskolan har för närvarande öppet mellan 07.30 - 17.00.