Livet på förskolan

Småbarnsgruppen, 1 - 3 år
Det lilla barnet är ännu inte något gruppbarn. Tillsammans med några få andra barn, har barnet möjlighet att sakta få växa in i förskolelivet. Pedagogen bygger upp tilliten med varsam omsorg och är lyhörd och uppmärksam på de olika utvecklingssteg som barnet tar. En glad och varm atmosfär skapas kring barnet i lek, små korta sångsamlingar, utelek och vila.

Storbarnsgruppen
Storbarnsgruppen lever med en tydligare veckorytm där var dag har sin särskilda aktivitet förutom den fria leken; målning, eurytmi, handarbete, modellering med bivax, bakning och skapande i ull.
Under året firas en rad olika årstidsfester som tar sin utgångspunkt i gamla traditioner och naturens egen rytm:

september: Skördefest och Mikaelifirande

november: Lyktvandring

december: Adventsspiral som julavslutning

januari: Vi dansar julen ut

februari: Fastlagsfest 

mars/april: Påskfest
maj: Blomsterfest med eurytmisten

juni: Sommaravslutning

Samlingen med danslekar, sånger och ramsor följer årstidsloppet och ser likadan ut under en hel vecka. Pedagogen berättar också en och samma saga under en hel vecka. Genom upprepandet får barnet tid att förbinda sig med innehållet, och med dockspel kan sagorna gestaltas ytterligare.

På fredagar gör barnen en heldagsutflykt i närliggande skog mellan
9.00 -14.00. När vi kommer tillbaka till förskolan kan vi under den kalla årstiden tända en brasa att samlas kring. Under utflyktsdagen får barnen, liksom under övriga utestunder, rika möjligheter till att utforska naturen, leva med i årstidsskiftningar och med sin kropp öva och få utmaningar som utvecklar dem och ger säkerhet.

Maten
Vi serverar enbart vegetarisk kost och maten lagas från grunden av råvaror i vårt kök. Vi använder bara ekologiska och biodynamiska råvaror och naturligtvis inga halvfabrikat. Matsedeln byggs kring sädesslagen, säsongens grönsaker, mjölkprodukter, Järnaost, ekologiska ägg, mjölksyrade grönsaker och hembakat bröd. Maten lagas enligt en matsedel som följer årstidens utbud av grönsaker. Då mat är en mycket viktig sinnesupplevelse för både barn och vuxna ges varje dag rika möjligheter till att få uppleva dofter och smaker som stimulerar aptit och främjar en god matupplevelse.


Sexåringen

Förskolebarnet avslutar sin lekutveckling som 6-7 åring. Därför har förskolan en sexårsverksamhet där barnet förbereder sig inför skolstarten. Den utveckling som vi pedagoger hoppas ska mogna mellan det sjätte och sjunde året grundläggs under hela den tid barnet vistas på förskolan. Pedagogen känner barnet väl och kan stödja barnet under skolmognadsprocessen. Under en kort tid kan barnet upplevas trött och håglöst, leklusten avtar och det kan se ut som att barnet behöver något annat än förskolan. Men så efter en tid återkommer leklusten och har nu fått en annan karaktär. Barnet kan nu på ett självklart sätt planera sin lek och vara förebild för de mindre. Regellekar ersätter delvis fantasilekarna.

Att både få vara äldst men också att, då det behövs, få känna sig liten i en trygg miljö skapar en fin avslutning innan det är dags att börja skolan på riktigt. Längre utflykter, flöjtspel, folksagor, handarbete och slöjdande ingår i sexåringens vardag på förskolan, samt att få ta ansvar för att servera maten och hjälpa till med kompost och återvinning.


Öppettider
Den allmänna ramtiden för förskoleverksamheten är 06.30 -18.30.
 Föräldrar har rätt till barnomsorg inom denna tid om behov finns. Vår intention är att en och samma pedagog tar emot barnet och lämnar över det till föräldrarna, så att pedagogen och barnet ska få möjlighet att utveckla en nära relation och barnet kan känna sig helt tryggt och uppleva att det blir sett.

Förskolan har för närvarande öppet mellan 07.30 - 17.00.